Circle K, Tân Thuận Tây

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 60 Đ. Lâm Văn Bền, Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3872 7345
Trang web circlek.com.vn
Vị trí chính xác 107.487.813, 1.067.157.215


Địa chỉ Circle K ở đâu?

60 Đ. Lâm Văn Bền, Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Circle K như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00]

Mạng xã hội của Circle K là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/CircleKVietnam/posts/29042020-circle-k-h%25E1%25BB%2593-ch%25C3%25AD-minh-t%25C6%25B0ng-b%25E1%25BB%25ABng-khai-tr%25C6%25B0%25C6%25A1ng-c%25E1%25BB%25ADa-h%25C3%25A0ng-m%25E1%25BB%259Bi-%25C4%2591%25E1%25BA%25BFn-ngay-circle/10156914382101455/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Circle K Viet Nam, Tân Thành