Chuyển Phát Nhanh Viettel – TT Quận 7, Phú Thuận

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 38 Gò Ô Môi, Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6273 3798
Trang web viettelpost.com.vn
Vị trí chính xác 107.302.407, 10.673.902.129.999.900


Địa chỉ Chuyển Phát Nhanh Viettel - TT Quận 7 ở đâu?

38 Gò Ô Môi, Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chuyển Phát Nhanh Viettel - TT Quận 7 như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-18:30], Thứ Năm:[07:30-18:30], Thứ Sáu:[07:30-18:30], Thứ Bảy:[07:30-18:30], Chủ Nhật:[07:30-18:30], Thứ Hai:[07:30-18:30], Thứ Ba:[07:30-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phương Trang FUTA Express Bảo Lộc, Lộc Sơn