Chuyên Giặt Sấy Vạn Kiếp, Phường 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 67 Vạn Kiếp, Phường 3, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0372 782 050
Trang web chuyengiatsay.com
Vị trí chính xác 108.002.019, 10.669.362.299.999.900


Địa chỉ Chuyên Giặt Sấy Vạn Kiếp ở đâu?

67 Vạn Kiếp, Phường 3, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Chuyên Giặt Sấy Vạn Kiếp như thế nào?

Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Dịch Vụ Giặt Ủi Thy Thảo, Phường 9