Chuỗi Cầm đồ và Thu mua Người Bạn Vàng – Nguyễn Văn Nghi, Gò Vấp

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 362A Đường Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 71407, Việt Nam
Số điện thoại 0899 179 686
Trang web nguoibanvang.vn
Vị trí chính xác 108.243.846, 10.668.646.109.999.900


Hình ảnh