Chung cư IDICO Hiệp Phước – Nhà ở xã hội Nhơn Trạch, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đường số 12, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3560 975
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.487.204, 10.693.457


Xem thêm:  Chung Cư Becamex Mỹ Phước 1, G 9