Chùa Vân Tra, An Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ VJ6G+V4C, An Đông, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0378 015 055
Trang web
Vị trí chính xác 20.862.193.599.999.900, 1.066.252.744


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7a1655555555:0x9664d954db021b46

Xem thêm:  Tổ Đình Kim Cang, Bình Thạnh