Chùa Thuận Thiên, Phú Cường

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 16 Hùng Vương, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 094 975 26 45
Trang web
Vị trí chính xác 109.780.654, 1.066.559.487


Địa chỉ Chùa Thuận Thiên ở đâu?

16 Hùng Vương, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Chùa Thuận Thiên như thế nào?

Thứ Ba:[06:00-11:00], Thứ Tư:[06:00-11:00], Thứ Năm:[06:00-11:00], Thứ Sáu:[06:00-11:00], Thứ Bảy:[06:00-11:00], Chủ Nhật:[06:00-11:00], Thứ Hai:[06:00-11:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174d11fcd63f167:0x8990463b6d5c2b14

Xem thêm:  Chùa Pháp Hoa, Phường 14