Chùa Thiền Thất Bửu Ý, Hiệp An

Thông tin chi tiết

Địa chỉ RC5P+FVM, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 090 296 94 91
Trang web
Vị trí chính xác 118.087.242, 10.843.716.649.999.900


Địa chỉ Chùa Thiền Thất Bửu Ý ở đâu?

RC5P+FVM, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Chùa Thiền Thất Bửu Ý như thế nào?

Thứ Năm:[Đóng cửa], Thứ Sáu:[Đóng cửa], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[Đóng cửa], Thứ Tư:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Thanh Tiến, Tiến Thành