Chùa NAM DƯƠNG

Thông tin chi tiết

Địa chỉ HF89+WWJ, Làng Nam Dương, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 096 252 57 70
Trang web
Vị trí chính xác 165.673.357, 1.074.697.745


Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Tây Sơn, Trần Thành Ngọ