Chùa Khánh Vân (NPĐ La Vân Hạ)

Thông tin chi tiết

Địa chỉ GGMP+4V5, Quảng Thọ, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0356 000 720
Trang web
Vị trí chính xác 16.532.753, 10.753.722.499.999.900


Xem thêm:  Tịnh xá Trung Tâm, Phường 5