Chùa Huyền Trang, Bảo Quang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 272C+M2F, ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, Bảo Quang, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 091 710 72 74
Trang web
Vị trí chính xác 110.016.915, 1.072.700.478


Địa chỉ Chùa Huyền Trang ở đâu?

272C+M2F, ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, Bảo Quang, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Chùa Huyền Trang như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-19:00], Thứ Sáu:[08:00-19:00], Thứ Bảy:[08:00-19:00], Chủ Nhật:[08:00-19:00], Thứ Hai:[08:00-19:00], Thứ Ba:[08:00-19:00], Thứ Tư:[08:00-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Trình, Phường