Chùa Đống Cao, Khu đô thị Đại học Phố Hiến

Thông tin chi tiết

Địa chỉ M3GX+22G, Khu đô thị Đại học Phố Hiến, Tiên Lữ, Hưng Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0399 330 330
Trang web
Vị trí chính xác 206.750.702, 10.609.757.979.999.900


Địa chỉ Chùa Đống Cao ở đâu?

M3GX+22G, Khu đô thị Đại học Phố Hiến, Tiên Lữ, Hưng Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Chùa Đống Cao như thế nào?

Thứ Tư:[07:15-21:00], Thứ Năm:[07:15-21:00], Thứ Sáu:[07:15-21:00], Thứ Bảy:[07:15-21:00], Chủ Nhật:[07:15-21:00], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[07:15-21:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3135c07eaaee1c25:0x232810d1348d31cd

Xem thêm:  Chùa Quỳnh Cư, Hùng Vương