Chùa Đà La Ni (pagoda), TT. Tràng Bỏm

Thông tin chi tiết

Địa chỉ X272+RRW, TT. Tràng Bỏm, Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0338 259 904
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 109.646.223, 1.070.020.911


Địa chỉ Chùa Đà La Ni (pagoda) ở đâu?

X272+RRW, TT. Tràng Bỏm, Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Chùa Đà La Ni (pagoda) như thế nào?

Thứ Tư:[05:30-19:00], Thứ Năm:[05:30-19:00], Thứ Sáu:[05:30-19:00], Thứ Bảy:[05:30-19:00], Chủ Nhật:[05:30-19:00], Thứ Hai:[05:30-19:00], Thứ Ba:[05:30-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quan Âm Phật Đài