Chùa Cự Đà, Phú Diễn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ WQPX+4X7, Phú Diễn, Thanh Oai, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 096 900 31 18
Trang web
Vị trí chính xác 209.352.932, 105.799.928


Địa chỉ Chùa Cự Đà ở đâu?

WQPX+4X7, Phú Diễn, Thanh Oai, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Chùa Cự Đà như thế nào?

Thứ Bảy:[04:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[04:00-21:00], Thứ Ba:[04:00-21:00], Thứ Tư:[04:00-21:00], Thứ Năm:[04:00-21:00], Thứ Sáu:[04:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tịnh xá Ngọc Lâm