Chùa Bửu Phong, Khu phố 5

Thông tin chi tiết

Địa chỉ B31, Huỳnh Văn Nghệ P, Khu phố 5, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 098 349 91 09
Trang web
Vị trí chính xác 109.707.802, 10.689.196.799.999.900


Địa chỉ Chùa Bửu Phong ở đâu?

B31, Huỳnh Văn Nghệ P, Khu phố 5, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Chùa Bửu Phong như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Vạn Phước