Chùa Bửu Châu, Phường 10

Thông tin chi tiết

Địa chỉ WF74+922, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0837 452 618
Trang web
Vị trí chính xác 11.913.385.799.999.900, 10.845.500.349.999.900


Địa chỉ Chùa Bửu Châu ở đâu?

WF74+922, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Chùa Bửu Châu như thế nào?

Thứ Tư:[09:00-17:00], Thứ Năm:[09:00-17:00], Thứ Sáu:[09:00-17:00], Thứ Bảy:[09:00-17:00], Chủ Nhật:[09:00-17:00], Thứ Hai:[09:00-17:00], Thứ Ba:[09:00-17:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x317113d28504ee49:0xb184d61e0d3daa12

Xem thêm:  Chùa Hội Sơn, Thủ Dầu Một