Chops Tay Ho, Tây Hồ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 4 Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 6292 1044
Trang web chops.vn
Vị trí chính xác 21.062.652.999.999.900, 1.058.291.514


Địa chỉ Chops Tay Ho ở đâu?

4 Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Chops Tay Ho như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-23:00], Thứ Hai:[08:00-23:00], Thứ Ba:[08:00-23:00], Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00], Thứ Bảy:[08:00-23:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3135aa5602879005:0xcc5543f1f9a06fa0

Xem thêm:  Quán ăn Ba Nhảy - lẩu bò phở bò, Định Quán