Chợ Vĩnh Phú, Khu Phố Trung

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 68 QL13, Khu Phố Trung, Chơn Thành, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 090 928 89 97
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.876.929.599.999.900, 10.670.024.939.999.900


Địa chỉ Chợ Vĩnh Phú ở đâu?

68 QL13, Khu Phố Trung, Chơn Thành, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Chợ Vĩnh Phú như thế nào?

Thứ Bảy:[05:00-22:00], Chủ Nhật:[05:00-22:00], Thứ Hai:[05:00-22:00], Thứ Ba:[05:00-22:00], Thứ Tư:[05:00-22:00], Thứ Năm:[05:00-22:00], Thứ Sáu:[05:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chợ Sắt Hải Phòng, Phạm Hồng Thái