Cho thuê xe máy núi sam chùa bà (xe nhật ,giá rẻ), chùa bà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 183 Châu Thị Tế, chùa bà, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 097 533 27 71
Trang web
Vị trí chính xác 10.682.831.499.999.900, 10.508.237.439.999.900


Địa chỉ Cho thuê xe máy núi sam chùa bà (xe nhật ,giá rẻ) ở đâu?

183 Châu Thị Tế, chùa bà, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Cho thuê xe máy núi sam chùa bà (xe nhật ,giá rẻ) như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cho thuê xe máy Đà Lạt giá rẻ - Hữu Long, Phường 1