Cho thuê nhà nguyên căn, Phường Phú Hữu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 503 Đường Liên Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 092 112 37 89
Trang web
Vị trí chính xác 108.035.278, 10.679.838.529.999.900


Địa chỉ Cho thuê nhà nguyên căn ở đâu?

503 Đường Liên Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cho thuê nhà nguyên căn như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-18:30], Thứ Bảy:[07:00-18:30], Chủ Nhật:[07:00-18:30], Thứ Hai:[07:00-18:30], Thứ Ba:[07:00-18:30], Thứ Tư:[07:00-18:30], Thứ Năm:[07:00-18:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Khu Công Nghiệp VSIP, An Phú