Chợ Tân Ba, Thái Hoà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 690 ĐT743, Thái Hoà, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 098 483 58 72
Trang web
Vị trí chính xác 109.756.573, 1.067.652.332


Địa chỉ Chợ Tân Ba ở đâu?

690 ĐT743, Thái Hoà, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Chợ Tân Ba như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chợ Tân Hiệp, Tân Hiệp