Chợ Hương Sơ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ FHV8+7C3, Tản Đà, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 093 484 02 85
Trang web
Vị trí chính xác 164.931.423, 1.075.660.497


Địa chỉ Chợ Hương Sơ ở đâu?

FHV8+7C3, Tản Đà, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Chợ Hương Sơ như thế nào?

Thứ Hai:[05:00-09:00], Thứ Ba:[05:00-09:00], Thứ Tư:[05:00-09:00], Thứ Năm:[05:00-09:00], Thứ Sáu:[05:00-09:00], Thứ Bảy:[05:00-09:00], Chủ Nhật:[05:00-09:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Small Market, Long Tân