Chợ Đình (Tân Qui Đông), Phường 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 8Q54+FQQ, Đường Lê Lợi, Phường 3, Tp. Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 0765 940 895
Trang web
Vị trí chính xác 103.087.126, 1.057.569.802


Địa chỉ Chợ Đình (Tân Qui Đông) ở đâu?

8Q54+FQQ, Đường Lê Lợi, Phường 3, Tp. Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam

Giờ làm việc của Chợ Đình (Tân Qui Đông) như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chợ Thạnh Phú, Thanh Phú