Chợ An Hải Đông, An Hải Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ K 38 Lê Hữu Trác, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3946 708
Trang web
Vị trí chính xác 160.564.691, 10.823.874.339.999.900


Địa chỉ Chợ An Hải Đông ở đâu?

K 38 Lê Hữu Trác, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Chợ An Hải Đông như thế nào?

Thứ Bảy:[05:00-20:00], Chủ Nhật:[05:00-20:00], Thứ Hai:[05:00-20:00], Thứ Ba:[05:00-20:00], Thứ Tư:[05:00-20:00], Thứ Năm:[05:00-20:00], Thứ Sáu:[05:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chợ Tân Tây, Tân Tây