Chi Nhánh Cấp Nước Dầu Tiếng, KP 4B

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 25 Hùng Vương, KP 4B, Dầu Tiếng, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3521 055
Trang web biwase.com.vn
Vị trí chính xác 112.814.941, 1.063.654.327


Địa chỉ Chi Nhánh Cấp Nước Dầu Tiếng ở đâu?

25 Hùng Vương, KP 4B, Dầu Tiếng, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Chi Nhánh Cấp Nước Dầu Tiếng như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Nước Thủ Dầu Một, Phú Lợi