Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2, Đông Hải 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Bến Container Chùa Vẽ, đường Đ. Lê Thánh Tông, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3979 425
Trang web
Vị trí chính xác 208.590.144, 1.067.261.477


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a6533719d8259:0x89fafefa0e0c204f

Xem thêm:  Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh, Khu phố 1