Chè Liên Đà Nẵng – Chè Sầu Liên, Chính Gián

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 320 Điện Biên Phủ, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 098 959 52 74
Trang web chelien.com.vn
Vị trí chính xác 160.660.327, 10.819.337.279.999.900


Địa chỉ Chè Liên Đà Nẵng - Chè Sầu Liên ở đâu?

320 Điện Biên Phủ, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Chè Liên Đà Nẵng - Chè Sầu Liên như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-23:00], Chủ Nhật:[08:00-23:00], Thứ Hai:[08:00-23:00], Thứ Ba:[08:00-23:00], Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nguyên Liệu Pha Chế | coffeehouse.vn, Phú Thọ