Chất shop330 Lạch Tray-HP quần áo Nam, Đằng Giang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 330 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0795 335 163
Trang web
Vị trí chính xác 208.353.956, 1.066.963.505


Địa chỉ Chất shop330 Lạch Tray-HP quần áo Nam ở đâu?

330 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Chất shop330 Lạch Tray-HP quần áo Nam như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-13:00], Chủ Nhật:[08:00-13:00], Thứ Hai:[08:00-13:00], Thứ Ba:[08:00-13:00], Thứ Tư:[08:00-13:00], Thứ Năm:[08:00-13:00], Thứ Sáu:[08:00-13:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7a9ef8f710d7:0x4d6b91e73d69a741

Xem thêm:  Nhà may áo dài Khánh Ngọc, P. Trần Phú