Cháo Dinh dưỡng Tùng Lâm, Phường 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 11 Đường Hà Huy Tập, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 098 512 51 33
Trang web taxihungyen.com
Vị trí chính xác 11.936.349.199.999.900, 1.084.410.922


Địa chỉ Cháo Dinh dưỡng Tùng Lâm ở đâu?

11 Đường Hà Huy Tập, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cháo Dinh dưỡng Tùng Lâm như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Hưng Ký Mì Gia, Mỹ Long