Cháo cúc an hòa, An Quới 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 28HJ+CXP, An Quới 3, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 761 96 29
Trang web
Vị trí chính xác 11.028.598.599.999.900, 1.063.324.566


Địa chỉ Cháo cúc an hòa ở đâu?

28HJ+CXP, An Quới 3, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cháo cúc an hòa như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[06:30-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bò Sốt Hẻm - Long Khánh, Xuân An