Central Beach Hotel, Bắc Mỹ An

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 36 Trần Bạch Đằng, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 654 25 10
Trang web
Vị trí chính xác 160.487.712, 108.248.044


Hình ảnh

Xem thêm:  Candy Inn