CellphoneS – Cửa hàng điện thoại chính hãng giá tốt, Sơn Kỳ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 474 đường Lê Trọng Tấn, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 7100 0472
Trang web cellphones.com.vn
Vị trí chính xác 108.093.004, 1.066.156.991


Địa chỉ CellphoneS - Cửa hàng điện thoại chính hãng giá tốt ở đâu?

474 đường Lê Trọng Tấn, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của CellphoneS - Cửa hàng điện thoại chính hãng giá tốt như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Máy Tính Biên Hòa - 16 Phú Lợi Thủ Dầu Một, Phú Hoà