Cây xanh – Hơi thở thời đại, Lương Khá Thien

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 25 P. Lương Khánh Thiện, Lương Khá Thien, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0776 302 586
Trang web
Vị trí chính xác 20.858.296, 106.689.454


Địa chỉ Cây xanh - Hơi thở thời đại ở đâu?

25 P. Lương Khánh Thiện, Lương Khá Thien, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cây xanh - Hơi thở thời đại như thế nào?

Chủ Nhật:[07:30-18:00], Thứ Hai:[07:30-18:00], Thứ Ba:[07:30-18:00], Thứ Tư:[07:30-18:00], Thứ Năm:[07:30-18:00], Thứ Sáu:[07:30-18:00], Thứ Bảy:[07:30-18:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7b070fdf4ead:0x99668233c8cd3066

Xem thêm:  Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ Hà Thụy Tường Vy, Long Toàn