Câu Lạc Bộ Olympic- C Gym & Fitness, Phường 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 44 Đ. Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 396 57 69
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.545.287, 1.066.843.799


Địa chỉ Câu Lạc Bộ Olympic- C Gym & Fitness ở đâu?

44 Đ. Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Câu Lạc Bộ Olympic- C Gym & Fitness như thế nào?

Chủ Nhật:[06:00-11:30], Thứ Hai:[05:30-21:00], Thứ Ba:[05:30-21:00], Thứ Tư:[05:30-21:00], Thứ Năm:[05:30-21:00], Thứ Sáu:[05:30-21:00], Thứ Bảy:[05:30-21:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31752f0457787211:0x6bd83bcc3784a984

Xem thêm:  CLB Thể hình Trung Kiên, Mỹ Khê