Câu cá giải trí Hương Đồng, Phường 28

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1076 Bình Quới, Phường 28, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 092 448 80 07
Trang web
Vị trí chính xác 108.297.568, 10.674.022.269.999.900


Địa chỉ Câu cá giải trí Hương Đồng ở đâu?

1076 Bình Quới, Phường 28, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Câu cá giải trí Hương Đồng như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hồ câu cá giải trí Hải Đen