caphe ThanhVy, Di Linh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 09 Hoang Dieu, Di Linh, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 091 867 56 86
Trang web
Vị trí chính xác 115.863.341, 10.807.616.349.999.900


Địa chỉ caphe ThanhVy ở đâu?

09 Hoang Dieu, Di Linh, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của caphe ThanhVy như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chiba Tea, Khu 8