CAPELLA GALLERY HALL, Phường 12

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 24 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 097 204 77 88
Trang web capellagallery.com
Vị trí chính xác 107.774.404, 1.066.806.446


Địa chỉ CAPELLA GALLERY HALL ở đâu?

24 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của CAPELLA GALLERY HALL như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00], Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Tiệc Cưới Hội Nghị Rose Palace, Linh Đông