CANIFA VINCOM THẢO ĐIỀN, Thảo Điền

Thông tin chi tiết

Địa chỉ L2-09-A. TẦNG 2 TTTM VINCOM, 161 XL Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 71107, Việt Nam
Số điện thoại 028 3636 1566
Trang web canifa.com
Vị trí chính xác 108.023.796, 1.067.409.716


Địa chỉ CANIFA VINCOM THẢO ĐIỀN ở đâu?

L2-09-A. TẦNG 2 TTTM VINCOM, 161 XL Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 71107, Việt Nam

Giờ làm việc của CANIFA VINCOM THẢO ĐIỀN như thế nào?

Thứ Tư:[08:30-22:00], Thứ Năm:[08:30-22:00], Thứ Sáu:[08:30-22:00], Thứ Bảy:[08:30-22:00], Chủ Nhật:[08:30-22:00], Thứ Hai:[08:30-22:00], Thứ Ba:[08:30-22:00]

Mạng xã hội của CANIFA VINCOM THẢO ĐIỀN là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/canifa.fanpage/posts/ch%25E1%25BB%2589-c%25C3%25B2n-2-ng%25C3%25A0y-cu%25E1%25BB%2591i-tu%25E1%25BA%25A7nb%25E1%25BA%25A1n-%25C4%2591%25C3%25A3-s%25E1%25BA%25B5n-s%25C3%25A0ng-cho-2-ng%25C3%25A0y-cu%25E1%25BB%2591i-c%25C3%25B9ng-shopping-th%25E1%25BA%25A3-ga-m%25C3%25A0-/3513063562144943/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Shop Thời Trang My My, Xuân An