Căn hộ Ricca Gò Cát, Phường Phú Hữu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2 Gò Cát, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0886 511 995
Trang web urbanhomes.vn
Vị trí chính xác 10.787.323.599.999.900, 1.068.010.736


Địa chỉ Căn hộ Ricca Gò Cát ở đâu?

2 Gò Cát, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Căn hộ Ricca Gò Cát như thế nào?

Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Căn Hộ Indochina Đà Nẵng, Hải Châu 1