California Fitness and Yoga

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Saigon Mall, 2A Đ. Phan Văn Trị, Phường 10, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 7309 7999
Trang web cali.vn
Vị trí chính xác 108.313.543, 10.667.697.109.999.900


Địa chỉ California Fitness and Yoga ở đâu?

Saigon Mall, 2A Đ. Phan Văn Trị, Phường 10, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của California Fitness and Yoga như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-23:00], Thứ Năm:[06:00-23:00], Thứ Sáu:[06:00-23:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-23:00], Thứ Ba:[06:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hệ thống gia sư Thành Nhân Đà Nẵng, Xuân Hà