Cafe xưa và nay

Thông tin chi tiết

Địa chỉ H5M2+J49, Bà Rịa, Châu Pha, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 090 891 94 05
Trang web
Vị trí chính xác 105.840.383, 10.715.035.449.999.900


Địa chỉ Cafe xưa và nay ở đâu?

H5M2+J49, Bà Rịa, Châu Pha, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe xưa và nay như thế nào?

Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[06:30-21:00], Thứ Sáu:[06:30-21:00], Thứ Bảy:[06:30-21:00], Chủ Nhật:[06:30-21:00], Thứ Hai:[06:30-21:00], Thứ Ba:[06:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Thung Lũng Khói Xanh, Phường 11