CAFE XỔ GÀ MR TÀI ĐẠI NAM, Tân Định

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2JQP+XRQ, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0363 373 767
Trang web gachoi.com.vn
Vị trí chính xác 11.039.970.199.999.900, 1.066.371.198


Địa chỉ CAFE XỔ GÀ MR TÀI ĐẠI NAM ở đâu?

2JQP+XRQ, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của CAFE XỔ GÀ MR TÀI ĐẠI NAM như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[Đóng cửa], Thứ Tư:[Đóng cửa], Thứ Năm:[Đóng cửa], Thứ Sáu:[Đóng cửa], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174d1cd9b7300e9:0x9e6d11fab505e3c9

Xem thêm:  Cà Phê Chân Tình, Sông Trầu