Cafe & Trà Sữa BandB ( Take Away ) – 292A Tôn Đản, Hoà An

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 292 Đ. Tôn Đản, Hoà An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0779 533 725
Trang web
Vị trí chính xác 160.495.767, 10.818.084.359.999.900


Địa chỉ Cafe & Trà Sữa BandB ( Take Away ) - 292A Tôn Đản ở đâu?

292 Đ. Tôn Đản, Hoà An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe & Trà Sữa BandB ( Take Away ) - 292A Tôn Đản như thế nào?

Thứ Hai:[06:15-22:45], Thứ Ba:[06:15-22:45], Thứ Tư:[06:15-22:45], Thứ Năm:[06:15-22:45], Thứ Sáu:[06:15-22:45], Thứ Bảy:[06:15-22:45], Chủ Nhật:[06:15-22:45]

Hình ảnh

Xem thêm:  Sinh tố, nước ép, trà đào XINH XINH, Bình Chuẩn