Café Suối Mơ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 22 Lý Thường Kiệt, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 090 578 94 65
Trang web
Vị trí chính xác 164.576.809, 1.075.932.141


Địa chỉ Café Suối Mơ ở đâu?

22 Lý Thường Kiệt, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Café Suối Mơ như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Goc An Yen Coffee, An Hải Đông