Café Sóc Nâu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 12 Hàn Thuyên, Thành phố Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3531 253
Trang web
Vị trí chính xác 164.737.389, 10.758.339.129.999.900


Địa chỉ Café Sóc Nâu ở đâu?

12 Hàn Thuyên, Thành phố Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Café Sóc Nâu như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Photo & Bike Cafe, Lộc Tiến