Cafe Nhà Gỗ, Trảng Bàng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 29M5+MM7, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 377 49 18
Trang web
Vị trí chính xác 110.341.696, 1.063.591.598


Địa chỉ Cafe Nhà Gỗ ở đâu?

29M5+MM7, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe Nhà Gỗ như thế nào?

Thứ Bảy:[05:30-22:00], Chủ Nhật:[05:30-22:00], Thứ Hai:[05:30-22:00], Thứ Ba:[05:30-22:00], Thứ Tư:[05:30-22:00], Thứ Năm:[05:30-22:00], Thứ Sáu:[05:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cà Phê Giải Khát Số 9, Việt Nam