Cafe Gia Viên, Long Đức

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 104,tổ 3,ấp 3,, Long Đức, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 098 208 23 73
Trang web
Vị trí chính xác 107.898.386, 10.694.337


Địa chỉ Cafe Gia Viên ở đâu?

104,tổ 3,ấp 3,, Long Đức, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe Gia Viên như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cà phê kem Mộc Miên Thảo, Phường 3