Café Cầu Vượt

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 26 Nguyễn Tất Thành, phường, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0779 116 611
Trang web
Vị trí chính xác 16.443.578, 107.615.752


Địa chỉ Café Cầu Vượt ở đâu?

26 Nguyễn Tất Thành, phường, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Café Cầu Vượt như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-18:00], Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00], Thứ Sáu:[06:00-18:00], Thứ Bảy:[06:00-18:00], Chủ Nhật:[06:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Double D Coffee, Di Linh