Cafe 104, Cát Bi

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 104 P. Cát Bi, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng 187620, Việt Nam
Số điện thoại 0398 916 908
Trang web
Vị trí chính xác 208.276.357, 1.067.036.195


Địa chỉ Cafe 104 ở đâu?

104 P. Cát Bi, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng 187620, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe 104 như thế nào?

Chủ Nhật:[06:30-22:30], Thứ Hai:[06:30-22:30], Thứ Ba:[06:30-22:30], Thứ Tư:[06:30-22:30], Thứ Năm:[06:30-22:30], Thứ Sáu:[06:30-22:30], Thứ Bảy:[06:30-22:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7167ee0b714f:0xf9625c9c752f0d9a

Xem thêm:  QUÁN CÀ PHÊ LY LY, Tân Phong