Cà phê Sông Hương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 097 903 13 08
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 164.592.431, 107.577.309


Địa chỉ Cà phê Sông Hương ở đâu?

1 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà phê Sông Hương như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  NGUYỄN COFFEE, Bầu Đồn